विभाग

प्रशिक्षण विभाग

     मत्स्य पालन, बकरी पालन, टर्की पालन, कोंबडी पालन, बटेर पालन तसेच ससे पालन यांचे मार्गदर्शन आणि प्रशिक्षण देण्यासाठी एन. पी. आर. फिड & प्रोसेस प्रा. लि. वेगवेगळे शिबीरांचे आयोजन करणार आहे. प्रशिक्षण विभागाचे उदिष्ट हे सामान्य माणसांना किंवा शेतकऱ्यांना रोजगार मिळावा म्हणून प्रशिक्षण देणे इतकाच आहे.

प्रचार प्रसार विभाग

     सेवा केंद्राच्या माध्यमातून स्थानिक स्तरावर आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून प्रसार, प्रचार, केंद्र सरकारी आणि राज्य सरकारी तसेच एन. पी. आर. फिड & प्रोसेस प्रा. लि. च्या योजनांची माहिती उपलब्ध करून देणे. सरकारी योजना ह्या सामान्य लोकांपर्यंत पोहोचवणे आणि त्या योजना अंमलात आणून देणे हे प्रचार प्रसार विभागाचे उद्दीष्ट आहे.

प्रकल्प विस्तार विभाग

     एन. पी. आर. फिड & प्रोसेस प्रा. लि. च्या विस्तारासाठी वेळोवेळी राबविण्यात येणाऱ्या प्रकल्पांचा विस्तार  करण्यासाठी प्रकल्प विस्तार विभाग गठीत करण्यात आला आहे. विभागाचे उद्दिष्ट प्रकल्प हा सामान्य व्यक्ती, सुशिक्षित बेरोजगार,  शेतकरी तसेच गरजवंतापर्यंत पोहोचवणे आणि त्यांचा विकास करणे असा असून त्यासाठी प्रकल्प विस्तार विभाग कार्यरत आहे.

मनुष्यबळ विकास विभाग

     एन. पी. आर. फिड & प्रोसेस प्रा. लि. द्वारा राबविण्यात येणारे प्रकल्प हे यशस्वीरीत्या सामान्य व्यक्ती, सुशिक्षित बेरोजगार, शेतकरी तसेच गरजवंतापर्यंत पोहोचवण्यासाठी मनुष्यबळ असणे गरजेचे आहे,  त्यासाठी मनुष्यबळ विकास विभाग गठीत करण्यात येणार असून मनुष्यबळ विकास विभाग कार्यरत आहे.